dla autorów - DEKLARACJA WERSJI PIERWOTNEJ

dla autorów
- DEKLARACJA WERSJI PIERWOTNEJ

Redakcja Glaukopisu informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) periodyku jest wydanie papierowe (ISSN 1730-3419).
Po ukazaniu się drukiem nowego tomu, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.glaukopis.pl jego artykuł wstępny oraz spis treści (w językach polskim i angielskim).