o nas
- ZESPÓŁ REDAKCYJNY

o nas - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (redaktor naczelna)

Michał Wołłejko (zastępca redaktor naczelnej)

Paweł Styrna (sekretarz redakcji)

dr Wojciech Jerzy Muszyński (wydawca)

dr Rafał Łatka 

Glaukopis ukazuje się we współpracy z Katedrą Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki w The Institute of World Politics, A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC.

Glaukopis is published in cooperation with The Tadeusz Kosciuszko Chair of Polish Studies at The Institute of World Politics, A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC.