o nas
- RADA PROGRAMOWA

o nas - RADA PROGRAMOWA

prof. Kazimierz Braun – State University of New York (USA)

prof. Marek Jan Chodakiewicz – Institute of World Politics (Washington DC)

prof. Peter Stachura – University of Stirling (Wielka Brytania)

prof. dr hab. Marek Kornat – Instytut Historii PAN i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

dr Ryszard Tyndorf (Kanada)

ksiądz dr Jarosław Wąsowicz

prof. dr hab. Jan Żaryn – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

Glaukopis ukazuje się we współpracy z Katedrą Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki w The Institute of World Politics, A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC.

Glaukopis is published in cooperation with The Tadeusz Kosciuszko Chair of Polish Studies at The Institute of World Politics, A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC.