O prawicy i lewicy

Piotr Skórzyński

Kiedy wziąłem do ręki pierwsze wydanie O prawicy i lewicy byłem bardzo młody. Cechą charakterystyczną publicystyki politycznej i historycznej Marka było nowatorstwo i wole zerwania z tym, co na prawicy archaiczne i niemodernizacyjne. Marek miał inną perspektywę. Nie unieważniając dawnych prawd i zasad oraz dorobku naszych poprzedników, potrafił zaprezentować to wszystko w nowatorski sposób – przez pryzmat nowych zagrożeń, które szykowała światu lewica. Postulował ponadto potrzebę profesjonalizacji i patriotycznego coachingu.

Książka, której ambicją jest stać się „prawicowym katechizmem”, encyklopedią kulturowo-polityczną dla prawicy.