dr Wojciech Jerzy Muszyński (redaktor naczelny)

dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (zastępca redaktora naczelnego)

Paweł Juzwa (dział „Antykwariat”)

dr Rafał Łatka (dział „Recenzje i noty o książkach”)

Paweł Styrna (sekretarz redakcji)

Michał Wołłejko 

Redakcja językowa: dr Magdalena Baj

 

Początek strony