Zasady zgłaszania tekstów

Uprzejmie prosimy, aby teksty nadesłane do Redakcji były zgodne z wytycznymi technicznymi, dostępnymi na naszej stronie internetowej w zakładce „Dla Autorów”. Preferowaną formą dostarczania materiałów do naszej Redakcji jest nadesłanie ich drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz z artykułem prosimy o nadsyłanie abstraktu w języku polskim oraz krótkiej noty biograficznej.

Uprzejmie prosimy o nie nadsyłanie wydruków tekstów.

Zasady recenzowania tekstów

Wszystkie materiały nadesłane do naszej Redakcji odbiera sekretarz redakcji. Sprawdza on, czy zgłoszony tekst mieści się w profilu merytorycznym Glaukopisu oraz spełnia wymogi techniczne (teksty odbiegające od tych zasad są zwracane autorom w celu właściwego przygotowania). Następnie tekst jest klasyfikowany do konkretnego działu Glaukopisu (np. „Archeologia pamięci”, „Dokumenty”, „Polacy – Żydzi – Niemcy – na styku wzajemnych relacji w okresie II wojny światowej” itd.). W dalszej kolejności przekazujemy tekst do jednego z redaktorów – członków Redakcji bądź naszych stałych współpracowników i konsultantów (ich lista jest publikowana w każdym numerze) – będącego specjalistą w danej dziedzinie. Wybrany redaktor dokonuje wstępnej oceny merytorycznej tekstu.

Wszystkie artykuły są recenzowane przez samodzielnego pracownika naukowego. Recenzje są przygotowane z zachowaniem poufności, tzn. z treścią recenzji są zapoznawani tylko autorzy tekstów oraz członkowie redakcji pisma. Mają one formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. O dopuszczeniu tekstu do druku decyduje pozytywna opinia recenzenta oraz akceptacja przez Kolegium Redakcyjne. Informacje dotyczące recenzentów zamieszczamy w każdym numerze Glaukopisu, na stronie redakcyjnej.

O kolejności publikowania poszczególnych tekstów decyduje nie tylko ich wysoka wartość merytoryczna, ale również spójność merytoryczna z innymi tekstami tworzącymi poszczególne działy Glaukopisu.

 

 

 

Początek strony