Redakcja Glaukopisu informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) periodyku jest wydanie papierowe (ISSN 1730-3419). Po ukazaniu się drukiem nowego tomu, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.glaukopis.pl jego artykuł wstępny oraz spis treści (w językach polskim i angielskim).

 

 

 

 

 

 

Początek strony