polska dla polakow wewnatrz aktualnosci„Polska dla Polaków!” to najnowsza książka prof. Marka J. Chodakiewicza,   dr. Jolanty Mysiakowskiej-Muszyńskiej i dr. Wojciecha J. Muszyńskiego. Jest to opowieść o pięciu pokoleniach ruchu narodowego: od jego początków           w ostatnich dekadach XIX wieku, przez dwie wojny światowe aż do czasów nam współczesnych. Wiele miejsca poświecono najmniej znanemu okresowi historii endecji, czyli odradzaniu się środowiska narodowego w czasach PRL. Autorzy wyjaśniają szereg problemów dotyczących zarówno działalności narodowców na przestrzeni tych blisko 130 lat, jak również ideologii i tradycji tego nurtu politycznego.

Praca bardzo bogato ilustrowana, w większości niepublikowanymi dotąd zdjęciami i rysunkami.                    

 

 

 

 

 

 

Spis Treści książki

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. NARODOWA DEMOKRACJA W CZASACH ZABORÓW

1.1. Korzenie endecji
1.2. Pan Roman
1.3. Wobec rewolucji i ruchu socjalistycznego
1.4. Walki bratobójcze
1.5. Doświadczenie rewolucji
1.6. Wobec wojny
1.7. Walka o pozycję Polski w powojennej Europie
1.8. Tymczasem na ziemiach polskich i w Rosji…

ROZDZIAŁ 2. RUCH NARODOWY W POLSCE NIEPODLEGŁEJ

2.1. Od Narodowej Demokracji do narodowego radykalizmu
2.2. Endecja jako ruch społeczny
2.3. Młodzież Wszechpolska
2.4. Obóz Wielkiej Polski i Stronnictwo Narodowe
2.5. Młodość i radykalizm 1934–1939
2.6. Kobiety w ruchu narodowym
2.7. Nacjonaliści nieendeccy
2.8. W stronę katastrofy

ROZDZIAŁ 3. NARODOWA KONSPIRACJA PRZECIWKO DWÓM TOTALITARYZMOM

3.1. Kontekst historyczny
3.2. Pierwsze lata wojny
3.3. Akcja pomocy Żydom
3.4. Scalenie NOW z ZWZ-AK
3.5. Narodowe Siły Zbrojne
3.6. Wywiad i partyzantka
3.7. Brygada Świętokrzyska
3.8. Powstanie Warszawskie
3.9. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i podziemie antykomunistyczne (1945–1956)
3.10. Próby działalności jawnej SN

ROZDZIAŁ 4. ŚRODOWISKA NARODOWE W PRL DO 1981 R.

4.1. Bolesław Piasecki i PAX
4.2. Stronnictwo Narodowe na emigracji
4.3. Próby wskrzeszenia ruchu narodowego w PRL po 1956 r.
4.4. Liga Narodowo-Demokratyczna
4.5. Seniorzy i paleoendecja
4.6. Młode pokolenie narodowców (neoenedecja)
4.7. Agentura SB, narodowi komuniści, Tejkowski, KOR…
4.8. Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny – Komitet Samoobrony Polskiej
4.9. Ruch Młodej Polski
4.10. „Indywidualiści”
4.11. „Prawdziwi Polacy” z „Solidarności”

ROZDZIAŁ 5. OD STANU WOJENNEGO DO „REPUBLIKI OKRĄGŁEGO STOŁU”

5.1. Środowisko paleoendeckie po stanie wojennym
5.2. Unia Nowoczesnego Humanizmu i antyendecka anatema
5.3. Młodoendecja – „konserwatyści” i „liberałowie”
5.4. Duszpasterstwo przy ul. Zagórnej
5.5. Ruch narodowy a „Republika Okrągłego Stołu”
5.6. Piąte pokolenie ruchu narodowego

POST SCRIPTUM

 

 

Początek strony