A BEAUTIFUL MESS propecia side effects anxiety accutane purchase
effexor xr no prescription
and bodies of a belly cavity at blow in
Wilno, Lwów, Kresy Wschodnie
Międzywojenna Europa
Drogi do Niepodległej
Niepodległościowa emigracja
Stan wojenny i później
Od Czerwca ’56 do Sierpnia ‘80
Lata 20, lata 30
Tajemnice UB/SB
Od konspiry do „republiki Okrągłego Stołu”
PRL - Kraj nie dla Polaków
Między tradycją a przyszłością
Niezłomni - Wyklęci
Za Wielką Polskę
Wojna z Imperium Zła

„Polska dla Polaków!” to najnowsza książka prof. Marka J. Chodakiewicza, dr. Jolanty Mysiakowskiej-Muszyńskiej i dr. Wojciecha J. Muszyńskiego. Jest to opowieść o pięciu pokoleniach ruchu narodowego: od jego początków w ostatnich dekadach XIX wieku, przez dwie wojny światowe aż do czasów nam współczesnych. Wiele miejsca poświecono najmniej znanemu okresowi historii endecji, czyli odradzaniu się środowiska narodowego w czasach PRL. Autorzy wyjaśniają szereg problemów dotyczących zarówno działalności narodowców na przestrzeni tych blisko 130 lat, jak również ideologii i tradycji tego nurtu politycznego.

Znajdą w nim Państwo m.in.:

  • kilkanaście kolorowych fotografii żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ;
  • wspomnienia Zygmunta Borowieckiego, adiutanta dowódcy Brygady Świętokrzyskiej płk. Antoniego Szackiego „Bohuna Dąbrowskiego”;
  • artykuł o udziale rosyjskich „białych” emigrantów w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939);

 

Najnowszy numer

Glaukopis, numer 31

W bieżącym numerze m.in.: Wojna polsko-litewska 1920 r. - relacja z działan bojowych 13 pułku ułanów; Wilenska prasa narodowa - o stosunkach polsko-litewskich przed 1939 r.; Polityka os...

Czytaj więcej...

Początek strony